Notifica per pubblici proclami – Decreto n. 3912/2021 – REG.RIC. 12728/2019

Si pubblica la notifica del ricorso REG. RIC. n. 12728/2019 autorizzata dal TAR Lazio – Sez. III – bis – Decreto n. 3912/2021.

Allegati